Kontaktrådets formål - At være talerør for de ældre

Der er valgt et Kontaktråd som repræsenterer alle beboerne på Balling Ældrecenter, hjemmeboende ældre i området og deres familie. Kontaktrådet er det officielle talerør for beboerne og for de ældre i lokalområdet. Rådet har til formål, at styrke de ældres livskvalitet, og være medvirker til at sikre de bedst mulige forhold. Dette kan ske igennem en dialog - mellem henholdsvis brugere/pårørende og leder/medarbejdere på ældrecentrene og i hjemmeplejen - om tilrettelæggelse af den kommunale service

Kontaktrådet holder generalforsamling en gang årligt, hvor beboerne, pårørende samt ældre i lokalområdet kan vælges. Her er det vigtigt at alle møder op.

Kontaktrådet består af 9 valgte medlemmer.

Formand
Ina Kristensen
Vester Ballingvej 2
7860 Spøttrup
Tlf. nr. 97 56 42 58/61 75 43 04/61 75 44 82
Mail: inamarie.kristensen@gmail.com

Næst formand
Grethe Pedersen
Refsgårdvej 2
7860 Spøttrup
Tlf. nr. 97 56 41 35/40 94 72 36
Mail: sg.pedersen@mail.dk

Kasserer
Knud Møller
Lærkevej 34
Balling
7860 Spøttrup
Tlf. nr.20 92 72 91
Mail: ellenogknud@live.dk
Sekretær
Områdeleder Anni Overgaard
Skivevej 13
Balling
7860 Spøttrup
tlf. nr. 99 15 66 82/20 34 30 10
Mail: anov@skivekommune.dk
Dorthe Bach
Glyngørevej 44
7800 Skive
Tlf. nr. 21 65 34 61
Mail: dc_bach@hotmail.com
Hans Peter Jørgensen
Skivevej 13, lej. 13
Balling
7860 Spøttrup
tlf. nr. 97 56 42 06
Suppleanter
Karen Smed
Villaparken 109
Balling
7860  Spøttrup
Tlf. 97 56 44 26
Mail: KarenSmed@DuKamail.dk

Suppleant
Inga Mortensen
Lærkevej 13
Balling
7860  Spøttrup
Tlf. 29 62 49 48

 

 

   

Der holdes mindst 4 årlige møder og referatet fra møderne kan læses på opslagstavlen på Balling Ældrecenter.

Skive Kommune har vedtægter, der er fælles for alle Kontaktråd. Vedtægterne kan læses under nedenstående link.

 

 

 

Publiceret 13-02-2017